Hgf logo lång.JPG

Östermalm


Mats Clauson, ordförande
Maila
info@HgfOstermalm.se

Maila Hyresgästföreningens medlemsservice: 
stockholm@hyresgastforeningen.se 


Det senaste om hyresförhandlingarna.

Information från region Stockholm - 2016-10-06

Hyresgästföreningen region Stockholm har idag lämnat förhandlingarna med Fastighetsägarna Stockholm om ett ramavtal för 2017 års hyror.
När förhandlingarna inleddes i augusti var parterna eniga om att målet var en snabb process, så att hyresgästerna skulle slippa långa retroaktiviteter.
Efter sju möten står parterna fortfarande mycket långt ifrån varandra, både vad gäller nivå och innehåll. Fastighetsägarna kräver 2 procent i hyreshöjning nästa år medan Hyresgästföreningen kan gå med på 0,7 procent. Medan Fastighetsägarna enbart vill diskutera höjningar och procentsatser vill Hyresgästföreningen också diskutera vad hyresgästerna får för hyrorna. Läs mer…

_______________________________________________________________________________

                                         Bilder från Filadelfiamötet den 19 oktober. 300 personer deltog!
                                      

 

Mjukboka den 21 november för medlemsmöte med din styrelse här på Östermalm! Inbjudan kommer inom kort. 


Östermalms hyresgästförening arbetar för Dig!

Vi informerar om medlemsaktiviteter på denna sida.

Vårt ordinarie arbete pågår som vanligt, kontakta oss gärna via länkarna i bifogade dokument.

Styrelse 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsplan och budget 2016

Lokala hyresgästföreningar


Skriv inte på! – Om fastighetsägaren vill att du skall godkänna ombyggnad

Om Du kontaktas av husägaren eller hans representant för att - med Din namnteckning - godkänna avsikten att påbörja ombyggnad av Din lägenhet, så skall Du inte skriva på!

Kontakta Hyresgästföreningen på 0771-443 443 eller maila på stockholm@hyresgastforeningen.se istället.

Berätta för Hgf medlemsservice att ni har ombyggnad på gång i huset och be om hjälp! Så kontaktar de er och ger er hjälp och stöd.


Ge oss din emailadress när du kontaktar oss!

För att hålla nere kostnaderna planerar Hyresgästföreningen Östermalm att använda e-postinformation för kontakt framtida kallelser.

Vill och kan du rapportera din emailadress till hyresgästföreningen?
Sänd ett email med dina kontaktuppgifter till stockholm@hyresgastforeningen.se eller ring vår telefonsvarare på 08-667 36 54