Östermalm


Gunvor Åkerblom ordförande
Maila info@HgfOstermalm.se

Maila Hyresgästföreningens medlemsservice: 
stockholm@hyresgastforeningen.se 


HYRESGÄSTFÖRENINGEN
ÖSTERMALM HÖLL ÅRSMÖTE

Onsdagen den 26 mars 2015

Styrelse2015

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsplan och budget 2015

Lokala hyresgästföreningar

Sidan med adress- och kontaktuppgifter till våra lokala föreningar (LH Stora Skuggan (Norra Djurgårdsstaden), LH Tre Gårdar (Hjorthagen),

LH Värtan, LH Gärdet, LH Paraden (Erik Dahlbergsgatan), LH Engelbrekt och LH Fältöversten) kommer att uppdateras

när alla inkommit med de uppgifter man vill registreras sig med.

REGION STOCKHOLMS FULLMÄKTIGE

Höstens Fullmäktige ägde rum lördagen den 21 november på Globen Hotel med ca 130 röstberättigade deltagare. Från från Östermalmsföreningen deltog fem.

 Höstens fullmäktige är alltid ett budgetfullmäktige varför föreningarnas årsbudgetar i hög grad är beroende av dessa beslut. I övrigt kom Fullmäktige i hög grad ett

handla om förslag till nya förhandlingsrutiner, som dock kom att återremitteras till ett extra Fullmäktige den 30 januari 2016. Det förrättades också val till ny

valberedning inför vårfullmäktige.

Årsmöte med LH Gärdet

Kommer att hållas onsdagen den 24 februari 2016 kl 18.00 i Föeningsrådets sal 3 på Fältöversten.

Kallelse sker som tidigare via annons i Östermalmsnytt (håll ögonen öppna)

 


Ge oss din emailadress får du extra information!

För att hålla nere kostnaderna planerar Hyresgästföreningen Östermalm att använda e-postinformation för kontakt framtida kallelser.

Vill och kan du rapportera din emailadress till hyresgästföreningen?
Sänd ett email med dina kontaktuppgifter till stockholm@hyresgastforeningen.se eller ring vår telefonsvarare på 08-667 36 54