Hgf logo lång.JPG

Östermalm


Mats Clauson, ordförande
Maila
info@HgfOstermalm.se
MP_liten

Maila Hyresgästföreningens medlemsservice: 
stockholm@hyresgastforeningen.se 


Nästa aktivitet för dig som är husombud: Boka den 18 januari för möte med representanter från regionstyrelsen samt förhandlare! Inbjudan kommer under december via post och email samt ses på Hyresgästföreningens centrala webb www.hyresgastforeningen.se under På Gång.

 _______________________________________________________________________________

               Bilder från vårt välbesökta medlemsmöte 21 november. 76 personer deltog och diskussionen blev livlig. Dokumentation från mötet:  
                             Mats Clauson: Presentation Östermalmsstyrelsen   Philip Dellström: Hyresförhandling. Riktlinjer och lägesrapport.
                            

                                I panelen: Manfred Klint (förhandlare privata värdar Östermalm), Philip Dellström (förhandlingsstrateg), Peder Lönngren (hanterar upprustningsfrågor),  Mats Clauson (ordf Hgf Östermalm)

                                 panelen2panelendeltagare                                                      
                                   
                                                     


Östermalms hyresgästförening arbetar för Dig!

Kontakta oss gärna via länkarna i bifogade dokument.

Styrelse 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsplan och budget 2016

Lokala hyresgästföreningar

Husombud på Östermalm 2016


                                               Om fastighetsägaren vill att du skall godkänna ombyggnad – skriv inte på!

Om Du kontaktas av husägaren eller hans representant för att - med Din namnteckning - godkänna avsikten att påbörja ombyggnad av Din lägenhet, så skall Du inte skriva på!

Kontakta Hyresgästföreningen på 0771-443 443 eller maila på stockholm@hyresgastforeningen.se istället.

Berätta för Hgf:s medlemsservice att ni har ombyggnad på gång i huset och be om hjälp! Så kontaktar de er och ger er hjälp och stöd.


Ge oss din emailadress när du kontaktar oss!

För att hålla nere kostnaderna planerar vi att använda e-postinformation för framtida kallelser.
Vill och kan du rapportera din emailadress till hyresgästföreningen?
Sänd ett email med dina kontaktuppgifter till stockholm@hyresgastforeningen.se eller ring vår telefonsvarare på 08-667 36 54

Vid senaste utskicket studsade massor av email tillbaka. Så om du byter emailleverantör; tänk på att ändra hos oss också! Tack!