Hgf logo lång.JPG

Östermalm


Maila Mats Clauson, ordförande ordf@hgfostermalm.se
Maila
info@HgfOstermalm.se

Maila Hyresgästföreningens medlemsservice: 
stockholm@hyresgastforeningen.se 


Östermalms hyresgästförening höll ordinarie årsmöte

Onsdagen den 30 mars 2016 kl 18.00

 

Styrelse 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsplan och budget 2016

Lokala hyresgästföreningar


Ge oss din emailadress får du extra information!

För att hålla nere kostnaderna planerar Hyresgästföreningen Östermalm att använda e-postinformation för kontakt framtida kallelser.

Vill och kan du rapportera din emailadress till hyresgästföreningen?
Sänd ett email med dina kontaktuppgifter till stockholm@hyresgastforeningen.se eller ring vår telefonsvarare på 08-667 36 54